Diverse vormen van Yoga

Diverse vormen van yoga

Yoga is ervaren en bewust worden. Het systeem kent vele technieken en vormen. Elk mens heeft andere interesses en een ander temperament. Yoga werd en wordt overgedragen van leraar op leerling.  Afhankelijk van je persoonlijkheid en je voorkeur start je met de vorm die je het best ligt, naarmate je ontwikkelt vallen de vormen weg en ontstaat er yoga.

Eenheid met al wat is, verlichting of bevrijding.

Er zijn 4 oorspronkelijke vormen van yoga.

Patanjali heeft deze vormen samengevoegd in de yoga sutra’s en noemde het raja yoga of koninklijke yoga.

1.      Jnana yoga  de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect.  Studie van de geschriften en erover filosoferen. Dmv kennis en inzicht het hoogste onderscheidingsvermogen ontwikkelen om zo tot eenheid te komen. Je leert het verstand te gebruiken en naarmate je ontwikkelt ontdek je dat niet alles met het verstand te bevatten is. Zo ontwikkel je inzicht.

2.      Karma yoga, oftewel de yoga van handeling en niet handeling.  Handelen zonder verlangen naar de vruchten van de handeling, onzelfzuchtig. Dit is net als al het andere een leerproces, een ervaringsproces. Als je ontwikkelt ontdek je dat je mee kunt draaien in de maatschappij en vrij kunt zijn van de begeerte naar de beloning van de handeling.   Moeder Theresa is een voorbeeld van karma yoga.

3.      Bhakti yoga  de yoga van liefde en toewijding voor God, de Allerhoogste. Vaak dmv gezangen, erediensten, rituelen.  De Hari Krishna beweging is hier een mooi voorbeeld van.

4.      Hatha yoga  hierbij wordt de nadruk gelegd op het onder controle brengen van het lichaam dmv asana, houding en beheersing van de adem. Het is de meest bekende vorm van yoga in het westen.

Deze oorspronkelijke vormen zijn door Patanjali samengebracht in de yoga sutras onder de naam Raja Yoga, oftewel de koninklijke yoga.

In de loop van de duizenden jaren zijn er vele leraren geweest die hun eigen ervaring hebben toegevoegd en in onze tijd zijn er dan ook honderden vormen van yoga.

Mantra yoga= de yoga van de heilige teksten, door het reciteren van heilige teksten en lettergrepen. Kundalini yoga= de yoga van de slangekracht, hier worden technieken uit de tantra en de hatha gebruikt om de slangekracht die opgeslagen ligt in het eerste chakra te wekken en op te laten stijgen. Laya yoga= de yoga van versmelting, oplossen. Nada yoga= de yoga van klank, yin yoga, power yoga, asthanga yoga enz.

Advertenties